Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

III NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 5 (23 stycznia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

MIĘDZY CIEMNOŚCIĄ A ŚWIATŁEM

Liturgia słowa opowiada dziś o sytuacji narodu, który z ciemności wyszedł na światło dnia. Ciemność to świat bez Boga. Jest takim, nie dlatego że Bóg nie chciał tam przyjść, lecz dlatego że został On odrzucony. Światłość to świat z Bogiem, to zakres ludzkich wartości otwartych na Ewangelię, przyjmujących ją z nadzieją i zobowiązaniem. W języku Biblii często jest mowa o ciemności, która jest dotkliwsza i gorsza od ciemności zewnętrznej. Jest to ciemność tego, co złe, przyjęta z własnego wyboru, ciemność grzechu, ciemność śmierci wiecznej. Po przeciwnej stronie jest światło Boże, które zajaśniało najpełniej w Jezusie Chrystusie. O ile ciemnością jest niewola grzechu, a w konsekwencji śmierć, o tyle światłem, które przynosi Chrystus, jest wolność dzieci Bożych, czyli życie w łasce. O ile ciemność zła przesłania oczy, o tyle światłość Dobrej Nowiny otwiera nasze serca, dając czyste, jasne widzenie. A to wszystko nie dzieje się wyłącznie w sferze poznania, lecz dotyka naszej egzystencji. W chrześcijańskim doświadczeniu chodzi o to, by przyjąć Chrystusa wraz z Jego Dobrą Nowiną i wezwaniem do przemiany życia. Nosząc w sercu Jego łaskę, razem z Nim wychodzimy na światło.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

"Pójdźcie za Mną, a uczynię was rybakami ludzi". (Mt 4, 19)