Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 44 (9 września 2001)

Wprowadzenie do liturgii

UPORZĄDKUJMY SWOJĄ MIŁOŚĆ

Dzień Pański
Bóg żąda, abyśmy wyważyli proporcje naszej ludzkiej miłości. Pragnie, abyśmy kochali nade wszystko Jego, a dopiero potem, na drugim miejscu - kochali wszystkich i wszystko. Dzisiejsze słowo Boże ukazuje nam, współczesnym uczniom Jezusa, jak zrozumieć sens i wartość naszej ludzkiej miłości. Jezus, kiedy chodził po ziemi, urzekł wielu ludzi, ponieważ Jego słowa wprowadzały pokój i przemieniały serce człowieka. Byli tacy, którzy chcieli Go pochwycić, ale więcej było tych, którzy mówili: 'Jeszcze nikt nie przemawiał tak jak On" (por. J 7, 46). Dlaczego wsłuchiwali się w słowa Jezusa z Nazaretu? Bo Jego nauczanie cechowała jasność myśli, prostota wypowiedzi, głębia przekazywanej treści, a przede wszystkim Chrystusowe przemawianie było miłością Ojca. Dlatego tak wielu spośród słuchających chciało zostać Jego uczniami. Tym, którzy chcieli do Niego przystać, Jezus stawiał warunki: po pierwsze, uczeń to ten, kto kocha swojego Mistrza, a po drugie, bierze na siebie swój krzyż i naśladuje Go codziennie. Kto chce być uczniem Jezusa Mistrza, musi uporządkować swoją miłość - to znaczy zawsze musi żyć Miłością.

ks. Wiesław Burski - saletyn

'Kto nie nosi swego krzyża, a idzie za Mną, ten nie może być moim uczniem". (Łk 14, 27)