Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 4 (16 stycznia 2005)

Katecheza

Budowanie szczęścia małżeńskiego

Zaczątkiem budowania więzi społecznych jest bez wątpienia małżeństwo. To osobowy związek mężczyzny i kobiety oparty na obustronnej, dobrowolnej decyzji tworzenia wspólnoty mającej swój fundament we wzajemnej miłości. Zawarcie związku pomiędzy dwojgiem ludzi wierzących dokonuje się w sakramencie małżeństwa. Wówczas to wobec Boga i innych ludzi narzeczeni składają sobie nawzajem przyrzeczenie, iż będą się otaczali miłością, pozostaną sobie wierni, będą wobec siebie uczciwi oraz wytrwają przy sobie aż do śmierci. Przyzywanie Boga na świadka w tym momencie jest wyrazem świadomości, iż człowiek jest słaby i nieustannie narażony na różnego rodzaju pokusy, toteż potrzebuje pomocy ze strony Stwórcy, by mógł zrealizować nałożone na siebie dobrowolne zobowiązania. Wypełnienie tych zadań łączy się z wzięciem odpowiedzialności za wybraną osobę. Wiąże się to zatem z nieustanną troską, by uczynić jej życie szczęśliwszym i bezpieczniejszym. Wyraża się w chęci zmiany swojego postępowania na lepsze i przezwyciężania własnych wad. To czyni nas zdolniejszym do służenia w małżeństwie, co sprzyja wzrostowi wzajemnego zaufania, gdyż rodzi się świadomość, iż współmałżonek jest osobą zawsze gotową do udzielania wsparcia. Odpowiedzialność za małżonka związana jest także z uważnym przyglądaniem się jego postępowaniu, dostrzeganiem jego zalet i wad, wskazywaniem na błędy i pomocą w ich przezwyciężaniu. Należy pamiętać o różnicach występujących w psychice mężczyzny i kobiety, a tym samym o odmiennym sposobie postrzegania rzeczywistości oraz o innych potrzebach psychicznych i fizycznych. Lekceważenie tych różnic prowadzi do wzajemnego niezrozumienia, stając się wielokrotnie przyczyną konfliktów, a także może zaowocować brakiem wzajemnego poszanowania. Postawa taka wynika z osobistego lenistwa w dążeniu do zrozumienia małżonka, jest oznaką niedojrzałej miłości i braku odpowiedzialności za budowanie szczęścia małżeńskiego. Zaniedbanie związane z troską o przemianę własną i małżonka oraz obojętność na jego potrzeby należy potraktować jako krzywdę wyrządzoną małżonkowi, gdyż jest niedotrzymaniem przyrzeczeń ślubnych zobowiązujących do wzajemnej miłości i trwania ze sobą aż do śmierci.

ks. Paweł Sobuś

 

Modlitwa Promieniując Chrystusem

Najdroższy Jezu, pomóż nam rozsiewać Twą słodką woń wszędzie tam, dokąd pójdziemy. Napełnij nasze serca Twoim duchem i życiem. Przeniknij i weź w posiadanie całe nasze życie, tak aby było ono jedynie promieniowaniem Twojego życia. Ty sam bądź w nas światłem i opromieniaj swym blaskiem, aby każda dusza, z którą będziemy mieli kontakt, odczuła Twą obecność w naszych duszach. Pozwól im spojrzeć wyżej i nie widzieć już więcej nas samych, ale Jezusa! Bądź z nami, a wtedy my będziemy promieniować, tak jak Ty promieniujesz swoim światłem wokół nas, abyśmy byli dla innych światłem. Niech to światło będzie jednak wyłącznie Twoje, a nie nasze, niechaj poprzez nas świeci ono dla innych ludzi. Pozwól nam wielbić Cię w sposób, jaki Tobie najbardziej się podoba: poprzez bycie Twoim światłem dla innych. Pozwól nam głosić Ciebie nie za pomocą słów, ale czynów i dobrego przykładu, dobrotliwego wpływu na innych przez to, co wykonujemy, poprzez potęgę miłości, jaką nasze serca niosą do Ciebie. Amen.

kard. John Henry Newman