Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ZWYKŁA Rok A (biały) Nr 4 (16 stycznia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

WYRZUCONY BÓG

Ludzie ciągle coś wyrzucają. Pozbywają się tego, co od początku było bezwartościowe albo z czasem stało się takie. Różne rzeczy tracą dla nas swą ważność. Dla jednych jest to dwudniowy chleb, bluzka, która wyszła z mody. Innym jako bezużyteczne jawią się idee i postawy, marzenia i ideały. Dla kilku młodzieńców niczym było życie człowieka i dlatego go zabili. Pustym słowem może stać się też Bóg. I dzieje się tak zazwyczaj nie z wyboru, ale z wygody, z posuniętej do granic ostatecznych miłości własnej. I ci, dla których Bóg stał się niczym, nie powiedzą tak jak św. Jan o Jezusie: On jest Synem Bożym. Słowa te dla wielu straciły swą ważność i prawdziwość. Dlaczego tak się dzieje? Klucz leży w człowieku. Początkiem anihilacji Boga jest bowiem anihilacja człowieka, bo Bóg, dzięki Jego nieskończonej miłości, żyje w głębokim zjednoczeniu z człowiekiem. A skoro zdarza się tak, że ludzie mają Boga za nic, to i Ewangelia jest dla nich martwym słowem. Człowiek zmarniał i stając wobec Boga i Jego prawdy zawartej w Ewangelii, ze wstydem odwraca się, widząc swoją małość. W świecie, który sami czynimy bezwartościowym, mamy tak niewiele czasu, aby ze wstydu przed Ewangelią nie zrodziło się odrzucenie, ale nawrócenie.

ks. Paweł Rozpiątkowski

"Oto Baranek Boży, który gładzi grzech świata". (J 1, 29)