Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

ŚWIĘTO CHRZTU PAŃSKIEGO Rok A (biały) Nr 3 (9 stycznia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

"TEN JEST MÓJ SYN UMIŁOWANY"

Mąż z Nazaretu stojący w wodach Jordanu. Nad Nim niebo otwarte, Duch Święty w postaci gołębicy i głos Boga Ojca poświadczający Jego godność: "Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie" (Mt 3, 17). Krótkie stwierdzenie, które najpełniej wyraża wielką tajemnicę Jezusa Chrystusa. Syn umiłowany, objawiający światu Boga Ojca. Równocześnie jako nowy Adam Jezus Chrystus rozpoczyna chrztem w Jordanie swoje dzieło zbawienia, by ludzkości przywrócić utraconą godność Bożego dziecięctwa. W tajemnicę chrztu Jezusa Chrystusa w Jordanie włączony jest każdy wierzący. Chrzest święty bowiem, jako widzialny znak sakramentalny niewidzialnej łaski Bożej, to nie tylko obmycie z grzechu i winy. Chrzest święty jest przede wszystkim aktem nowego stworzenia z Ducha Świętego. W chwili chrztu świętego niebo, podobnie jak nad Jezusem Chrystusem, otwarło się nad nami i podobnie przemówił tajemniczy głos Boga: "Ten jest moim umiłowanym synem, ta jest moją umiłowaną córką". To głos z nieba, głos dobroci i miłości Bożej. Dzięki zbawczemu dziełu Jezusa Chrystusa, ukoronowanemu śmiercią krzyżową, nieopisana godność synostwa Bożego dana jest każdemu człowiekowi.

ks. Stefan Szymik - misjonarz Świętej Rodziny

"Ten jest mój Syn umiłowany". (Mt 3, 17)