Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM Rok A (biały) Nr 2 (2 stycznia 2005)

Wprowadzenie do liturgii

DZIECIĘCTWO BOŻE

Nasi rodzice w dniu naszego chrztu świętego, trzymając nas nad chrzcielnicą, w naszym imieniu poprosili o chrzest święty, abyśmy zostali dotknięci zbawczą łaską Jezusa Chrystusa i uwolnieni od zmazy grzechu pierworodnego. Skutkiem tego Bóg uczynił nas swoimi przybranymi dziećmi i uzdolnił do przyjęcia łaski wiary, która ma moc zbawczą. Nasze dziecięctwo Boże nie było skutkiem naturalnych przyczyn (krew, żądza ciała, wola rodziców), ale interwencją samego Boga, który jest Stwórcą naszego życia duchowego. Kiedy człowiek osiąga dojrzałość, musi dokonać ważnego wyboru, który będzie rzutował na całą jego wieczność: albo przyjmie Jezusa Chrystusa do swojego życia, albo Go odrzuci. Jeśli przyjmie Jezusa, otrzyma moc i Bożą łaskę, dzięki której żyje jako dziecko Boże i nabywa prawo do dziedziczenia Domu Ojca. Ten, kto odrzuci Jezusa, traci sens i ostateczny cel całego życia. Skazuje się na bycie zbędnym i samotnym. Człowiek musi pamiętać, że ten wybór za albo przeciw Jezusowi w doczesnym życiu trwa nieustannie. Muszę wciąż na nowo wybierać: co rok... co miesiąc... co dzień... co godzinę... "Uczyniwszy na wieki wybór, w każdej chwili wybierać muszę".

ks. Engelbert Ramola

"Na świecie było Słowo, lecz świat Go nie poznał". (J 1, 10ac)