Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2004)

Katecheza

O królowanie Serca Jezusowego w rodzinach

Rodzina jest jakby żywą świątynią, w której kapłanem niejako jest ojciec, względnie matka, z której ma się wznosić ciągle hymn uwielbienia dla Boga. Rodzina jest niejako warownią Kościoła, w której mają być złożone skarby wiary i pobożności wszystkich jej członków. Rodzina jest pierwszą szkołą życia, w której dzieci od własnych rodziców mają się uczyć prawdy i cnoty. Rodzina jest jedną z podwalin, na których się wspiera gmach społeczeństwa; a ten gmach o tyle tylko jest silny, o ile się wspiera na zdrowych podwalinach. Wiedzą o tym nieprzyjaciele Kościoła i społeczeństwa, dlatego też wytężają swe siły, aby zniszczyć albo przynajmniej osłabić rodzinę, a przez to zniszczyć lub osłabić społeczeństwo. Wypowiedział to otwarcie jeden z wodzów tej bezbożnej walki: "Rodzina jest główną naszą zaporą, otóż tę zaporę trzeba obalić, rozerwać jej spojenia, a cegiełki, z których się składa, rozrzucić"(...). Nadto wiele rodzin katolickich, polskich przedstawia smutny obraz niezgody i rozprzężenia, bo mąż, a nierzadko także żona, zajmuje się wszystkim, tylko nie swoją rodziną. W tych domach wychowanie dzieci jest opłakania godne, bo rodzice nie troszczą się o zaszczepienie w dzieciach zasad wiary i cnót chrześcijańskich (...). Trafia się nawet dosyć często, że rodzice sami gorszą swe dzieci, rozprawiając przed nimi szyderczo i bez uszanowania o prawdach wiary i o obowiązkach religijnych, poniżając w ich obecności Ojca Świętego, biskupów i kapłanów, pozwalając im czytać książki i dzienniki o zgubnych dążnościach i ucząc ich pogardy religii własną obojętnością lub deptaniem przepisów Kościoła. Cóż dziwnego, że młodzież tak łatwo się psuje i nikogo słuchać nie chce, co gorsza, że wśród niej trafiają się tak haniebne występki, jak rozpusta, bijatyki, kradzieże i rozboje. Biada społeczeństwu, jeżeli tak dalej pójdzie; trzeba zatem stawić tamę złu i wprowadzić do wszystkich rodzin królestwo Serca Jezusowego, czyli panowanie Jego prawdy i prawa, a młodzież związać zawczasu w bractwa i stowarzyszenia katolickie. Zachęca do tego z objawienia Chrystusowego św. Małgorzata Maria: "Rodziny, w których zapanuje cześć Boskiego Serca, otrzymają pomoc w utrapieniach i pociechę w przeciwnościach. Rozerwane niezgodą dostąpią łaski pokoju i pojednania; serca grzeszne nawrócą się do Boga".

Na podstawie książki: św. Józef Sebastian Pelczar, Wpatrzeni w Serce Jezusowe, Biblioteka Dnia Pańskiego 36.

 

Modlitwa za rodziny.

Matko Świętej Rodziny, najszczęśliwszej na świecie, bo miałaś w domu Jezusa, spraw, aby nasze rodziny, zamiast pożądania nawet słusznie należących się dóbr, żyły na co dzień Ewangelią Jezusa. A wtedy nie będzie dla nikogo luksusem ani miłość, ani dziecko. Niech żadna rodzina nie zapomina o modlitwie, jeśli chce być uszlachetniona i doskonała. Amen.

Czesław Ryszka