Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIĘTO ŚWIĘTEJ RODZINY: JEZUSA, MARYI I JÓZEFA Rok A (biały) Nr 62 (26 grudnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

RODZINA OPARTA NA BOŻYM ZAMYŚLE

Jednym z laickich pomysłów na małżeństwo i rodzinę są związki "partnerskie", czyli związki typowe w biznesie i polityce. Takie związki łatwo zerwać, gdyż opierają się na wyrachowaniu oraz dążeniu do zysku kosztem partnera. Inny pomysł na małżeństwo to tak zwane "wolne" związki. Posługiwanie się tą wewnętrznie sprzeczną nazwą ma na celu ukrycie faktu, że chodzi tu o związki niewierne i niepłodne. Egoizm, niewiara w miłość, ucieczka od rodzicielstwa to wspólna cecha laickich wizji rodziny. Takie wizje prowadzą do najbardziej drastycznej formy przemocy w rodzinie, jaką jest zabijanie nienarodzonych dzieci przez własnych rodziców. Z kolei te dzieci, które dorosły, zaczynają myśleć o eutanazji, czyli o zabiciu własnych rodziców - staruszków, których nie potrafią lub nie chcą kochać. Środowiska laickie podważają sens istnienia rodziny. Tymczasem to nie rodzina stała się niepotrzebna, lecz to współczesny człowiek - oddalając się od Boga - staje się coraz mniej zdolny do miłości i odpowiedzialności. Święto Świętej Rodziny przypomina nam, że mężczyznom i kobietom żyjącym na ziemi Bóg proponuje miłość wierną, wyłączną i płodną. Rodzina oparta na tym Bożym zamyśle staje się miejscem, w którym małżonkowie wspierają się wzajemną obecnością i miłością, a ich dzieci wzrastają w mądrości oraz w łasce u Boga i u ludzi.

ks. Marek Dziewiecki

Święta Rodzino z Nazaretu, bądź dla naszych rodzin wzorem świętości.