Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 57 (5 grudnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

NAWRACAJMY SIĘ!

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli, zwłaszcza pierwsze czytanie i Ewangelia, przedstawia nam dwa obrazy, pozornie sprzeczne, ale dopełniające się. Prorok Izajasz w zapowiedzi przyjścia Mesjasza akcentuje dwie cechy: sprawiedliwość i pokój. W Ewangelii słyszymy o wystąpieniu proroka - Jana Chrzciciela, który mocnym słowem i świadectwem życia nawołuje do nawrócenia, bo bliskie jest królestwo niebieskie. Co mają wspólnego ze sobą mesjański pokój, głoszony przez Izajasza i misja Jana Chrzciciela? Relacja między nimi jest wyraźna i ważna. Jezus, zapowiadany przez proroka Starego Testamentu Mesjasz, a wskazany przez Jana znad Jordanu - przynosi pokój, ale warunkiem jego przyjęcia jest nawrócenie. Zakłada ono wyznanie grzechów, naprawienie wyrządzonej krzywdy, obmycie z winy, a także przemianę myślenia i postępowania. Tylko tam, gdzie ma miejsce taka przemiana życia, pojawia się autentyczny pokój, który korzenie ma w pojednaniu, jakiego dokonał Chrystus między Bogiem i ludźmi. Na drodze Adwentu ukazany jest nam dzisiaj cel i środek do jego osiągnięcia. Celem jest pokój, jakiego świat dać nie może: prawdziwy i trwały. Środkiem do jego osiągnięcia jest przemiana naszego myślenia, wartościowania i czynu.

o. Andrzej Kiejza - kapucyn

"Nawróćcie się! Przygotujcie drogę Panu!". (Mt 3, 2. 3)