Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA ADWENTU Rok A (fioletowy) Nr 56 (28 listopada 2004)

Wprowadzenie do liturgii

PRZYGOTUJMY SIĘ NA PRZYJŚCIE PANA!

Adwent to czas przygotowania na przyjście Jezusa. Z jednej strony jest pamiątką oczekiwania pokoleń Starego Testamentu na przyjście Mesjasza. Liturgicznie przeżywamy ten czas, oczekując świąt Bożego Narodzenia, oczyszczając nasze serca na przyjęcie Zbawiciela. Z drugiej strony, Adwent to czas oczekiwania na powtórne przyjście Mesjasza - na końcu czasów. Ludzie zawsze interesowali się datą końca świata. Nie tylko członkom sekt, ale także nam - uczęszczającym do kościoła wydaje się, że znając datę końca świata potrafilibyśmy lepiej żyć, lepiej się do tego wydarzenia przygotować. Tymczasem Jezus w dzisiejszej Ewangelii daje konkretną odpowiedź dotyczącą przygotowania się na Jego przyjście. Nie podaje żadnej daty, ale wzywa do gotowości w każdej chwili: Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo w chwili, której się nie domyślacie, Syn Człowieczy przyjdzie (Mt 24, 44). Mamy więc w każdej chwili być gotowi na spotkanie z Mistrzem, bo nawet jeżeli nie dożyjemy momentu "końca świata", to dla nas "końcem świata ziemskiego" będzie przecież chwila naszej śmierci. Oby nie była ona chwilą strachu i lęku, ale chwilą radości i szczęścia z faktu spotkania ze Zbawicielem.

o. Grzegorz M. Bartosik - franciszkanin

"Czuwajcie więc, bo nie wiecie, w którym dniu Pan wasz przyjdzie". (Mt 24, 45)