Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 43 (2 września 2001)

Wprowadzenie do liturgii

ODNALEŹĆ SWOJE MIEJSCE W ŻYCIU

Dzień Pański
Każdy ma swoje posłannictwo do spełnienia, ma swoje miejsce w życiu - jednak trudno jest je odnaleźć, a może nie tyle odnaleźć, co zgodzić się na nie. Jednym wydaje się, że są niedoceniani, lekceważeni, a przecież zasługują na coś więcej. Inni przeżywają kompleks niższości, nie doceniając siebie. Najwłaściwsze rozwiązanie tego problemu znalazł św. Franciszek z Asyżu, który powiedział do braci: 'Człowiek jest tylko tym, kim jest w oczach Bożych i niczym więcej". Czym jest pokora? Jest znajomością prawdy o sobie samym. Umiejętność przyznania się do swojej niekompetencji jest - wydawałoby się paradoksalnie - domeną ludzi wielkich. Wtedy sprawdza się biblijna zasada: 'Pan poniża pysznych, a pokornym łaskę daje". Inna myśl, jaka przewija się przez dzisiejszą Liturgię słowa, to zachęta do bezinteresowności. Bogu łatwo jest obdarowywać ludzi nawet niegodnych Jego darów, bo On jest wszechwiedzący i widzi wszystko poza czasem. Ale dla człowieka, który zaprasza na ucztę ludzi, nie mających się czym odwdzięczyć, nie jest to z pewnością łatwe. Bez poświęcenia nie można jednak mówić o życiu Ewangelią.

o. Piotr R. Gryziec - franciszkanin

'Gdy będziesz zaproszony, idź i usiądź na ostatnim miejscu. Wtedy przyjdzie gospodarz i powie ci: Przyjacielu, przesiądź się wyżej!>>" (Łk 14, 10)