Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 54 (14 listopada 2004)

Wprowadzenie do liturgii

OCALIĆ ŻYCIE

Ile razy oddajemy swoje życie Jezusowi i sprawie Jego królestwa, znajdujemy pełnię życia. Wielu to wystarczy, ale słowo Boże wydaje się żądać więcej. Zapytasz: Czy muszą przyjść przerażające znaki zapowiadające powtórne przyjście Pana? Ależ tak, nawet już są, lecz świat nie chce ich rozpoznać! Może przez zatwardziałość serca chce opóźnić plany Boże?! Miłosierny Pan, jakby zwlekał z ostateczną decyzją. Jednocześnie pozwala dojrzewać w ukryciu tym, którzy prawdziwie czczą Jego imię. Ile razy święci męczennicy składali świadectwo, pokazywali, że życiem i śmiercią naśladują Jezusa, a żaden z prześladowców nie mógł oprzeć się ich świadectwu ani sprzeciwić (por. Łk 21, 18)! Ale czy uwierzył? Może jego serce poczuło poryw prawdy, lecz czyny nie zostały pociągnięte do Najwyższego Dobra. Choć nie stał się uczniem, Bóg dalej okazuje swoją cierpliwość. Dopiero świadek pokazuje, że ponad życie ceni sobie miłość Dawcy Życia, że liczy się Jego wola i Jego nagroda. Jeśli słowo nie przemówi, może przelana krew obudzi wiarę. Czy znajdziesz w sobie męstwo do składania świadectwa, a może wolę walki o to "coś" Bożego w tobie i w świecie? Oddając wszystko dla Jezusa - ocalasz swoje życie wieczne!

ks. Paweł Lisowski

"Nie trwóżcie się, gdy posłyszycie o wojnach i przewrotach". (Łk 21, 9)