Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Rok C (biały) Nr 52 (1 listopada 2004)

Wprowadzenie do liturgii

WIELKA JEST ICH NAGRODA W NIEBIE

Świętość jest rzeczą tajemną. Pełna tajemnicy jest bowiem łaska Tego, który sam Święty (por. Oz 11, 9) uświęca również innych. Sprawia, że ci, którzy do Niego należą, nie żyją pod kloszem, chronieni przed negatywnym wpływem świata. Przeciwnie, oni w nim żyją, przemieniają i udoskonalają Jego mocą. Doświadczają wprawdzie różnych braków, cierpienia, biedy, samotności, ale zwyciężają wszystko dzięki mocy Boga. Święci są ludźmi wrażliwymi na wszystko, co dzieje się wokół nich. Noszą w swoim sercu troski i zmartwienia swoich współczesnych. Są czuli na piękno, zgodę i dobre współżycie ludzi między sobą i z Bogiem. Są otwarci na potrzeby swoich bliskich i dalekich, znanych i nieznanych, żyjących i zmarłych. Tajemnica świętych obcowania. Święci prowadzą intensywny i twórczy dialog z całym stworzeniem. Starają się żyć tym, co mówią i mówią o tym, czego sami doświadczają. Świat potrzebuje świętych, ludzi rozumnych i inteligentnych, uległych Duchowi Świętemu, którzy wierzą, że Bóg dokonać może wielkich dzieł. Potrzeba nam bardzo obrońców uciśnionych, duchowych przewodników, ubogich i pokornych. Tylko święci, ludzie zakochani w Bogu, są w stanie oświetlić nasze życie, naszą szarą codzienność. Prośmy Pana o dar takich ludzi.

o. Zdzisław J. Kijas - franciszkanin

"I my dziś ze Świętymi, wielbimy Cię, Boże". (pieśń)