Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 51 (31 października 2004)

Wprowadzenie do liturgii

DOM BOGA

Mówimy o kościele - Dom Boga. Ale jest to także dom ludzi. Bo każdy kościół jest przede wszystkim znakiem wspólnoty Boga z ludźmi i ludzi z Bogiem. Wspólnota ta jest przede wszystkim potrzebna człowiekowi. Jezus w Ewangelii, czytanej często w uroczystość poświęcenia kościoła, używa obrazu owieczek i pasterza. Owieczki muszą być razem, a są razem wtedy, kiedy mają pasterza. Dobrego pasterza, który zaprowadzi, tam gdzie jest strawa, ominie miejsca niebezpieczne. Gdyby się zdarzyło, że wróg zagrozi którejkolwiek owieczce - pospieszy na ratunek. To najlepszy pasterz. Nie jest najemnikiem, który liczy na korzyści ze swojej pracy, ale swoim owcom jest oddany do końca. Nawet tej najmniejszej i najsłabszej. Gdy się zaplącze w ostre ciernie, zostawia pozostałe 99 i śpieszy jej na ratunek. Buntuje się przeciwko temu statystyka, inaczej podpowiada rachunek prawdopodobieństwa. Ale Bóg nie kieruje się statystyką. Jedyne co u Niego się liczy - to miłość. I pragnie nas miłością zarazić, bo tylko wtedy jest pewne, że jeden za drugiego "w ogień wskoczy", że jeden drugiemu nie będzie musiał patrzeć na ręce, że będzie pewien swego Brata i Siostry. I nie będzie już powiedzenia - pewne jak w banku, tylko inne, bardziej ludzkie: pewne jak u ludzi.

ks. Paweł Rozpiątkowski

"Czyż nie wiecie, że jesteście świątynią Boga?".(1 Kor 3, 16)