Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 50 (24 października 2004)

Rozważanie

(J 3, 17) Gdyby świat nie był dobry, Bóg nie określiłby go w ten sposób. Stwórca jednak potwierdził dobroć swego stworzenia. To więc, co pochodzi od Boga, jest dobre. I chociaż przez podstęp diabła pojawiło się w świecie zło, to jednak prawda jest mocniejsza od kłamstwa, a szczerość góruje nad podstępem. Do prawdy i szczerości należy przyszłość... Gdy więc, mimo skażenia grzechem, zbliżam się do Stwórcy, staję się do Niego coraz bardziej podobny. W ten sposób moc dobra zwycięża zło, Bóg zaś leczy rozdarcie, które we mnie i w świecie spowodował grzech. Bóg wszystko uświęca. On chcąc mnie uszczęśliwić, sprawia, że pragnę złożyć w Jego rękach całe swoje życie. "Całe" zaś oznacza: moją wielkość i moją nędzę. Bóg posłał na świat swego Syna po to, aby świat zbawił.