Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 47 (3 października 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

PRZYMNÓŻ NAM WIARY!

Wołanie uczniów: "Przymnóż nam wiary!" zaskakuje. Mogłoby wydawać się, że przebywanie w bliskości Jezusa wystarczy, aby mieć "wiarę". Jednak nie wystarczy! Często wiele osób uskarża się, że nie dostrzega obecności Boga w swoim życiu. Trochę tak jak Habakuk, który wręcz oskarża Boga, że Ten jest obojętny na krzywdę i ból człowieka. Potrzebujemy wciąż nowych bodźców, aby być wiernymi składanym obietnicom. Tak jak w przyjaźni czy w miłości. Miłość miedzy dwojgiem ludzi rozpoczyna się zazwyczaj pięknie. Zakochanym z łatwością przychodzą gesty życzliwości. Gdy jednak owa intensywność słabnie, przychodzą wątpliwości. Dlatego w obliczu kryzysów małżeńskich ważne jest zweryfikowanie relacji międzyosobowej: czy aby w jakimś momencie nie zabrakło tych małych gestów życzliwości i przyjaźni, szczerości. Święty Paweł zachęca Tymoteusza, aby rozpalił na nowo w sobie "charyzmat Boży", by bardziej świadczyć o Ewangelii. Tak jak w relacjach międzyludzkich powinniśmy wychodzić naprzeciw drugiej osobie, podobnie w relacji do Boga nie powinniśmy nigdy zapadać w ciszę – zaniechać rozmowy z Wszechmogącym. Habakuk uzyskał odpowiedź od Boga. Apostołom Jezus opowiada przypowieść, dając nowy impuls ich wierze.

ks. Mariusz Krawiec – paulista

"Gdybyście mieli wiarę jak ziarnko gorczycy (…)".( Łk 17, 6)