Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 46 (26 września 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

TROSZCZMY SIĘ O WIARĘ I MIŁOŚĆ

Czytając dziś teksty mszalne, możemy ulec pokusie samousprawiedliwienia. Już prorok Amos jakby nas zachęcał. Krytykuje on tych, którzy się "mają dobrze", opływają w dostatek. Nie jeden pomyśli: "Bogu dzięki, że chociaż w Biblii dołożyli tym nadymanym bogaczom...". A do tego nasz Mistrz opowiada przypowieść o bogaczu i Łazarzu. To już rodzi w nas pewność, że: "bogaty - to zły człowiek" a "biedny - to ten dobry i szlachetny". Nie odczytujmy tak powierzchownie Bożego słowa. To, co powiedziano wcześniej, nie jest pełną prawdą, z jaką pochyla się nad nami Pan. On nie ocenia ludzi według tego, co i ile posiadają. Wie, że prawda o człowieku kryje się w jego sercu. Wszystkie warianty przetrenowała już ludzkość: bogatych a jednocześnie szlachetnych i bogatych draniów; biednych pełnych bogactwa duchowego, ale także biednych materialnie i duchowo. Nasz Bóg prowadzi nas ku doskonałości. Dlatego oczekuje naszej troski o wiarę i miłość. Troski o drugiego i Kościół, którym jesteśmy. Święty Paweł powie wprost: "Zdobądź życie wieczne: do niego zostałeś powołany". Słuchać Pana, oznacza być Mu poddanym. Po co? Odpowie św. Tereska: "Najwyższy zawsze używa swych stworzeń jako narzędzi dla dokonania w duszach swego dzieła".

ks. Ireneusz Smagliński

" Łazarz pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza ".( Łk 16, 21)