Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NMP CZĘSTOCHOWSKIEJ Rok C (biały) Nr 42 (26 sierpnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

'W CZĘSTOCHOWIE TRON SWÓJ WZNIOSŁA...

Dzień Pański
Dzisiejsza uroczystość należy, wraz z uroczystością Maryi Królowej Polski, do znaczniejszych świąt polskich. Obydwa mają szczególną wymowę dla Polaków, łączą się z nimi wielkie wydarzenia religijno-patriotyczne: 'Śluby Narodu" i 'Akt oddania się narodu polskiego w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w Polsce i w świecie". Pierwszy cud dokonany przez Jezusa za wstawiennictwem Jego Matki, w Kanie Galilejskiej urasta do rangi wielkiego znaku. Ileż cudów zdarzyło się potem w historii Kościoła, również wobec ludu pielgrzymującego do Częstochowy. Wierzymy, że Maryja, obecna w cudownej Ikonie, nieustannie wstawia się za nami. Jest więc Jasna Góra polską 'Kaną", jak często podkreślali nasi wielcy przywódcy duchowi: Jan Paweł II i sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Wielka powinność moralna wynika więc z pielgrzymowania na Jasną Górę: słuchanie Chrystusa, przyjęcie Go całym sercem, całym sobą. Na Jasnej Górze wciąż na nowo ślubujemy przyjęcie Chrystusa, Jego krzyża, Ewangelii i Kościoła. Nie wątpimy też, że Maryja pośredniczy w udzielaniu tej największej z łask. Jest przecież naszą Matką z Jasnej Góry, jak mówi Jan Paweł II, i nieustannie nam matkuje.

abp Stanisław Nowak

'Szumią lasy, szumią zdroje, jakby wielbiąc Imię Twoje; bo to Imię ukochane goi każdą serca ranę; bo to Imię w całym świecie wielbi starzec, kocha dziecię."

ks. K. Antoniewicz