Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 45 (19 września 2004)

Katecheza

Ocalić ludzi przed przemocą mediów

Używa się nieraz takiego wyrażenia, że środki przekazu są grzeszne. Co to oznacza? Jan Paweł II określa to krótko: przez świat przechodzi nowa rewolucja, nowa wojna z Bogiem, choć tym razem bez przemocy, a jej śmiercionośną bronią są środki przekazu. Ich potęga jest tak wielka, że wpływają one nie tylko na to, jak ludzie myślą, ale także o czym myślą. Zapewne nie wszyscy zdają sobie sprawę z tej potęgi mediów, dlatego nierzadko wydają się być bezbronni wobec ich narzucającej się siły, drapieżnego charakteru, zniewalającej socjotechniki. I tak np. codziennie środki przekazu donoszą o wielu tragicznych wydarzeniach, o złu, przemocy, zabijaniu i gwałtach. Często są to doniesienia mrożące wprost krew w żyłach, a dziennikarze czy kamerzyści jakby na wyrost epatują pleniącym się złem. To samo dotyczy filmów czy innych programów, pełnych przemocy, gwałtów, scen erotycznej perwersji, jednym słowem świata grzechu. Czy należy się potem dziwić, że stadiony sportowe zamieniają się w pole bitwy kibiców konkurujących klubów? Albo też zastanawiać, dlaczego zanika więź z Kościołem? Jedno daje się w tym zauważyć: media donoszą o tych pełnych krwi tragediach jakby z pewną satysfakcją, chcąc nas przekonać, że taki jest świat i nic na to nie poradzimy. I to jest swego rodzaju przemoc duchowa, jakiej dokonują media, agresja emocjonalna poprzez karmienie, zwłaszcza dzieci i młodzieży obrazami, które są wyrwane z rzeczywistości, okrojone i wyizolowane. Dlatego teologowie mówią o podstawowym grzechu środków przekazu, który polega na tym, że media o złu mówią językiem złym i grzesznym, językiem strachu, bez ukazywania tak przyczyn jak i perspektyw wyzwolenia. Czy więc nie chodzi o to, aby snuć przed nami jakąś perspektywę czarnowidztwa, załamania rąk? Czy nie chodzi w tym o nowy styl walki o człowieka, a właściwie walki z chrześcijaństwem? Wszak w chrześcijaństwie grzech jest grzechem zbawionym, nie wolno chrześcijaninowi mówić o grzechu i złu jakby do zła należało zwycięstwo! Nie ulega wątpliwości, że środki przekazu próbują nam wmówić, że taki już jest ten nasz świat, zepsuty do szpiku kości, że nie ma ludzi prawych, uczciwych, na których można liczyć. Jednym słowem, wszyscy ludzie są umoczeni, uzależnieni od czegoś tam, słabi, ze złymi skłonnościami. Efekt może być tylko jeden: oswojenie nas ze złem, promowanie ludzi niegodnych, rozmycie wartości, tworzenie anty-Dekalogu. Jest to bardzo niebezpieczne zwłaszcza dla psychiki dzieci, które są wrażliwe na prawdę i fałsz, dobro i zło

Na podstawie książki: Czesław Ryszka, Ocalić wartości. Różaniec z Janem Pawłem II, Biblioteka Dnia Pańskiego 14

 

Modlitwa za pracujących w wydawnictwach katolickich

Chwalebny Apostole Narodów, święty Pawle, który z takim zapałem zabiegałeś o zniszczenie w Efezie pism gorszących umysł wiernych, czuwaj nad nami także dziś. Ty widzisz jak bezbożna prasa próbuje wyrwać nam z serca nieoceniony skarb wiary i czystość obyczajów. Oświeć, błagamy cię, święty Apostole, umysły licznych pisarzy, aby zaprzestali wyrządzać szkody duszom. Porusz ich serca do zaniechania zła, jakiego dopuszczają się względem małej owczarni Jezusa Chrystusa. Uproś nam łaskę, byśmy zawsze ulegli głosowi najwyższego Pasterza, nie tolerowali nigdy niebezpiecznych pism, lecz usiłowali popierać i rozpowszechniać te, które pomagają wszystkim w pracy dla większej chwały Bożej, rozwoju Kościoła i zbawienia dusz. Amen.