Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIV NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 44 (12 września 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

DAJMY SIĘ ODNALEŹĆ BOGU

Zmiany w ludzkim życiu zależą od tego, czy zagubiony człowiek da się odnaleźć miłosiernemu Bogu, który nigdy nie przestaje go szukać. Szukanie to jest jak staranie pasterza o odnalezienie zagubionej owcy, szukanie drachmy przez kobietę, czy postawa ojca wobec dwóch synów. Młodszy z nich zagubił się w życiu, wyzbył się swej godności i rujnując się swym sposobem życia, znalazł się na samym dnie. Na ruinach swej egzystencji, wnikając w siebie, odnajduje jednak drogę do ojca, który przyjmuje go z radością. Starszy syn, choć był wierny swemu ojcu, jednak jego przykładność nie miała czystych pobudek. Nie pełnił on woli ojca bezinteresownie, skrywając swe fantazje za fasadą przyzwoitości. Upewniwszy się o miłości ojca, winien z radością otworzyć się na swego brata. Obaj synowie odsłaniają coś, co ukryte jest i w naszej duszy: chęć korzystania z życia, nie zważając na prawo Boże albo zalęknioną, nieszczerą poprawność, z pełnym gniewu odnoszeniem się do innych. Trzeba nam wejść w nasze pragnienia i potrzeby, emocje i tęsknoty, by dać się Bogu odnaleźć. Niech to się stanie podczas tej Eucharystii, byśmy z Chrystusem mogli radować się tym, że na nowo, szczerze i po bratersku, możemy żyć we wspólnocie Kościoła.

ks. Stanisław Haręzga

" Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła".( Łk 15, 6)