Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 43 (5 września 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

TRUD KROCZENIA ZA JEZUSEM

Kto myśli, że bycie uczniem Jezusa nie będzie go nic kosztowało, jest w błędzie i tworzy sobie własną wizję wiary. Być uczniem Jezusa oznacza bowiem ponosić poważne koszty! Uczeń Jezusa musi umieć stracić wszystko, co nie pozwala mu całym sercem kochać Boga. Wiele kosztuje miłowanie bliźnich i budowanie własnej świętości. Wiele kosztuje danie pierwszeństwa Bogu we własnym życiu, walka o czyste serce, walka ze złem. Trzeba to dobrze zrozumieć, aby nie paść ofiarą własnych nierealnych wyobrażeń, że iść za Jezusem oznacza tylko chwałę, pokój i dobrobyt. Jezus nie chce, abyśmy żyli w niewiedzy. Jego obietnice dotyczą nie tylko nieba. On zapowiada także walkę, prześladowania, krzyż i trud. W tym wszystkim jednak nie zostawia nas samych, lecz jest z nami i daje nam łaskę konieczną do pokonania czekającej nas drogi. Może po stronie kosztów kroczenia za Jezusem trzeba wpisać cierpienie, stratę kochanej osoby, chorobę, zakręty losu? A po stronie zysków? - samego Boga, Jezusa, który bez reszty oddaje się człowiekowi. W każdej Mszy św. wspominamy, jakie koszty poniósł dla nas Bóg: Ojciec ofiarował na zabicie swojego Syna, Jezus zaś zapłacił za nas cenę własnego życia. Trzeba, abyśmy mieli swój udział w kosztach zbawienia.

ks. Bogusław Zeman - paulista

Kto nie dźwiga swego krzyża, (...) ten nie może być moim uczniem (Łk 14, 27).