Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XXI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 41 (22 sierpnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

BRAMA DO BOŻEGO KRÓLESTWA

W klasztorze na górze Athos znajduje się malowidło, przedstawiające mnicha, który przeciska się przez maleńkie drzwi, prowadzące do wspaniałego ogrodu. Jego głowa i ręka już są w raju, lecz większa część ciała pozostaje po drugiej stronie. To alegoria życia człowieka, który zaczyna już na ziemi doświadczać obietnic ewangelicznych, ale wciąż uwikłany jest w grzech. Bóg, w swojej miłości, obdarzył nas bramą, przez którą możemy przyjść do Niego. Oczekuje jednak od nas wysiłku, walki z grzechem. Na tym polega owo "przeciskanie się" przez wąskie drzwi. Ojcowie Kościoła dodają, że przez te drzwi nie jest w stanie przejść wojownik, dopóki nie odłoży miecza, tarczy i puklerza; bogacz dźwigający wór złota, dopóki nie rozda wszystkiego, co posiada; człowiek, który dogadzał sobie we wszystkim, dopóki nie podejmie postu i pokuty. Ewangelia stawia nam pytanie: Czego powinienem się wyrzec, czym obdarować bliźniego, aby móc przecisnąć się przez tę bramę? Na pytanie "Czy tylko nieliczni będą zbawieni?", Jezus odpowiada: Przyjdą ze wschodu i z zachodu, z północy i południa i siądą za stołem w królestwie Bożym. Zaproszeni do świętości jesteśmy wszyscy. Jedyne, czego Jezus oczekuje, to zawierzenia Mu i naśladowania Go.

ks. Krzysztof Bardski

"Usiłujcie wejść przez ciasne drzwi; gdyż wielu będzie chciało wejść, a nie będą mogli".( Łk 13, 24)