Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVIII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 38 (1 sierpnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MIARĄ CZŁOWIEKA JEST MIŁOŚĆ

Ostrzeżenie przed niebezpieczeństwem materialnego bogactwa, główna myśl dzisiejszej liturgii, wydaje się brzmieć jak kiepski żart w kontekście postępującego zubożenia polskiego społeczeństwa. Można by traktować je poważnie tylko w odniesieniu do tych, którzy - wykorzystując niejasne powiązania i dostęp do władzy - zgromadzili fortuny, nierzadko lekceważąc przy tym prawa ludzkie i boskie. Chętnie byśmy im wykrzyczeli słowa Jezusa: "Głupcze, zażądają twojej duszy od ciebie!". Czy jednak i w naszych sercach nie czają się zazdrość i żal, "że też mnie się nie udało?". Bogactwa, przed którym przestrzega słowo Boże, nie mierzy się ilością dóbr materialnych, lecz siłą przywiązania do tego, co się posiada lub czego się pożąda. Apostoł wzywa: "Szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus zasiadając po prawicy Boga". Miarą człowieka nie jest stan jego konta bankowego. Jan Paweł II naucza, że miarą człowieka jest miłość bez miary. Taką miłością obdarza nas Chrystus, żyjący i karmiący nas w Eucharystii. Wobec bogactwa tej miłości każdy z nas jest ubogi i potrzebujący. Wobec bogactwa tej miłości nikt nie może uważać się za lepszego od innych. Ta miłość, przyjęta w prostocie serca, oczyszcza oczy i pozwala widzieć w bliźnich braci.

ks. Wojciech Nowacki

" Uważajcie i strzeżcie się wszelkiej chciwości ".( Łk 12, 15)