Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XVI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 36 (18 lipca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

CHRYSTUS POŚRÓD NAS

Niektóre spotkania mogą wywrzeć wpływ na całe nasze życie. Doświadczył tego Abraham - nie wiedział, że podejmując w cieniu dębów Mamre "trzy ludzkie postacie", samemu Bogu udzielił gościny. Wtedy otrzymał potwierdzenie danej mu przez Boga obietnicy, że będzie miał syna. I odmieniło się jego życie. Z biblijnej relacji wynika, że Abraham zadbał nie tylko o to, by gości nakarmić, ale także o to, by z nimi porozmawiać. Mniej roztropności wykazała Marta goszcząca Chrystusa w swoim domu w Betanii. W szczerości serca "uwijała się koło rozmaitych posług", by gościna wypadła jak najlepiej, ale z Chrystusem właściwie się rozminęła. Wykorzystała to jej siostra Maria, która "siadła u nóg Pana i przysłuchiwała się Jego mowie". Według Jezusa, wybierając dar spotkania z Nim, Maria wybrała "najlepszą cząstkę". Jednak "cząstka" to jeszcze nie całość. Pozostawiając swoją siostrę Martę "przy usługiwaniu", uniemożliwiła jej udział w owej "lepszej cząstce". Ewangeliczna opowieść o Marii i Marcie niesie również - w kontekście Listu do Kolosan - przesłanie, że gdy staje "Chrystus pośród nas - nadzieja chwały", nawet z Jego powodu nie wolno zapominać o braciach i siostrach. Każdy bowiem ma okazać się "doskonałym w Chrystusie".

ks. Antoni Dunajski

" Maria obrała najlepszą cząstkę".( Łk 10, 42)