Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 41 (19 sierpnia 2001)

Katecheza

ZNAKI I SYMBOLE W EUCHARYSTII [8]

Wino dla Eucharystii Podczas Ostatniej Wieczerzy Jezus wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie, dał swoim uczniom, mówiąc: Pijcie z niego wszyscy, bo to jest moja krew Przymierza, która za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów (Mt 28, 28). Wino używane w Eucharystii od najdawniejszych czasów mieszano z wodą, gdyż tak postępowali w życiu codziennym nie tylko Żydzi, ale także Grecy i Rzymianie. Chrystus przy Ostatniej Wieczerzy posłużył się winem używanym na co dzień, czyli zmieszanym z wodą. Wino symbolizuje radość i cierpienie. Radość, ze względu na to, gdyż rozwesela uczestników towarzyskich spotkań, będąc nadal jednym z najbardziej powszechnych napojów. W czasach Starego Testamentu było znakiem radości płynącej z darów udzielanych przez Boga. W Nowym Przymierzu oznacza, zapowiedziane przez Chrystusa, szczęście w królestwie Ojca, gdzie zbawieni będą ucztować jedząc i pijąc (Mt 22, 2-10). Ze względu na sposób wytwarzania wina, który związany jest z wyciskaniem soku z winnych gron, napój ten symbolizuje cierpienie, trud i krzyż. Sam Chrystus posłużył się tym symbolem, mówiąc o swojej męce jako o piciu kielicha (por. Mt 20, 22; J 19, 11).

ks. Władysław Głowa

Spraw, abym strzegł Twej Ewangelii Jezu, Boski Mistrzu, dziękuję i wysławiam Twe wspaniałomyślne Serce za wielki dar Ewangelii. Powiedziałeś bowiem: 'Zostałem posłany, by opowiadać Ewangelię ubogim". Twoje słowa przynoszą mi żywot wieczny. W Ewangelii odsłoniłeś mi Boskie tajemnice, wskazałeś nieomylną drogę do Boga, dałeś środki do zbawienia. Wyjednaj mi łaskę strzeżenia Twej Ewangelii z szacunkiem, słuchania jej z taką miłością, z jaką Ty ją głosiłeś. Oby wszyscy ją znali, czcili i przyjmowali. Oby świat dostosował do niej swe życie, prawa, obyczaje i naukę. Oby ogień, który przyniosłeś na ziemię, wszystkich ogrzał i zapalił. Amen.

ks. Jakub Alberione