Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XII NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 32 (20 czerwca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

KIM JEST DLA MNIE CHRYSTUS?

"A wy za kogo mnie uważacie?" - zapytał Jezus. Piotr odpowiedział w imieniu Apostołów, bazując na swoim doświadczeniu bycia z Jezusem. Jednak samo doświadczenie nie wystarczyło, aby udzielić prawidłowej odpowiedzi. Potrzebne było natchnienie Ducha Ojca, aby odkryć w Nauczycielu, kogoś więcej niż zwykłego człowieka. Jezusowe pytanie dziś można sformułować w sposób następujący: Jeśli uważasz Mnie za Syna Bożego, to co się zmienia w Twoim życiu? Zauważamy, że bezpośrednio po Piotrowym wyznaniu, Chrystus poucza Uczniów, że Mesjasz będzie musiał cierpieć, że zostanie zabity, ale trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tego typu zapowiedź z pewnością ich zaskoczyła. Nie tego się spodziewali... Każdy, kto wyznaje Boga w Jezusie, musi stanąć wobec tej prawdy o cierpiącym Zbawicielu. Konsekwencją uznania Jezusa jest pójście w Jego ślady, zachowanie Jego nauki, czynienie wszystkiego, czego On sam nas nauczał - i to niezależnie od tego, że owo konsekwentne trwanie przy Nim, niejednokrotnie narazi nas na niezrozumienie i odrzucenie, a może nawet i na utratę życia. Ale trzeciego dnia jest zmartwychwstanie! "Za kogo więc Mnie uważacie?" - pyta Jezus. Odpowiedź piszemy naszym własnym życiem.

ks. Witold Wiśniowski - paulista

"A wy za kogo Mnie uważacie?"(Łk 9, 20)