Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XI NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 31 (13 czerwca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

TWOJA WIARA CIĘ OCALIŁA

Jezus idzie do faryzeusza i zasiada do uczty. Nagle zjawia się kobieta znana jako grzesznica. Jezus rozumie jej grzech, a ona w Jezusie pojmuje miłość Boga. Namaszczeniem Jego stóp wyraża swą niegodność. Potem, stojąc za Jezusem, ociera Jego stopy włosami - to gest niezwykłej miłości i pokory. Jezus komentuje gest kobiety jako znak miłości. Ale trzeba pamiętać, że miłość jest konsekwencją przebaczenia, a nie przyczyną! Jezus nie mówi: "Ja tobie przebaczam", lecz "twe grzechy są ci przebaczone" (przez Boga, w Jego obecności). Jezus jest znakiem łaski, która nawraca człowieka. To On jest objawieniem tej miłości, która uświadomiła jej grzech i dała ufność wystarczającą do nawrócenia. Kluczem do tekstu jest przypowieść: ten, komu więcej przebaczono, więcej kocha. Taka jest myśl podstawowa dzisiejszej Ewangelii: miłość Boga objawiona w Jezusie. Dzięki wierze kobieta rozpoznała swe grzechy i umiała przyjąć przebaczenie - a to jest dla grzesznika najtrudniejsze. Trudno nam uwierzyć, że jesteśmy kochani. Zagrożeniem naszego życia jest rozpacz; upokorzenie grzechem, z którego nie widać wyjścia. Przyjąć zbawienie to uwierzyć, że jesteśmy przez Boga ustawicznie kochani pomimo naszych grzechów.

ks. Antoni Tronina

"Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała" (Łk 7, 44. 47)