Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEGO CIAŁA I KRWI CHRYSTUSA Rok C (biały) Nr 30 (10 czerwca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

UŚWIĘCENIE ŚWIATA

Praktyka oddzielania tego, co święte od tego, co powszednie jest z gruntu pogańska. Wynika z przekonania, że między światem boskim i ludzkim istnieje przepaść sprzecznych interesów, ale jakoś trzeba sobie z tym radzić. Dalekie echo podobnego myślenia ujawnia się także w praktyce życia części chrześcijan, którzy sprowadzają religijność do wypełniania obowiązków wobec Boga. Pragną nie tyle zacieśniać przyjaźń z Bogiem, co raczej uniknąć kary. Są przekonani, że z Bogiem nie da się wytrzymać na co dzień, że trzeba kiedyś odejść sprzed Jego Oblicza, żeby normalnie żyć... Czyż śladów takiego myślenia nie znajdujemy również w dzisiejszej Ewangelii, gdy Apostołowie chcą, by Chrystus odesłał od siebie tysiące słuchaczy, aby poszukali sobie czegoś do jedzenia i dachu nad głową? Uroczystość Bożego Ciała pomaga nam przełamać grzeszne stereotypy. W tym dniu, z Jezusem obecnym w Najświętszym Sakramencie wychodzimy na zewnątrz świątyń, by oddawać Mu cześć i wyznawać swoją wiarę. Ulice miast i wsi stają się miejscami kultu, bo chwała Boża nie może być ograniczana do murów świątyni. Nasz Bóg wszedł w ludzki świat i dlatego nie ma takiego miejsca ani czasu, w którym byśmy byli zwolnieni z przeżywania Jego obecności.

ks. Henryk Zieliński

"Jedli i nasycili się wszyscy".(Łk 9, 17)