Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ NAJŚWIĘTSZEJ TRÓJCY Rok C (biały) Nr 29 (6 czerwca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

JEDEN BÓG W TRZECH OSOBACH

Uroczystość Najświętszej Trójcy to uwielbianie Boga i wnikanie w Jego życie wewnętrzne. Liturgia słowa dzisiejszej uroczystości podkreśla tę niezwykłą i ciągle czekającą na odkrycie rzeczywistość Bożą. "Jak jest przedziwne imię Twoje, Panie". Imię wyraża wewnętrzną rzeczywistość osoby. Wewnętrzne życie Boga mógł objawić jedynie Boży Syn i misję tę kontynuuje nadal przez Ducha Świętego, który doprowadza do całej prawdy (por. J 16, 13). Poznawanie i przeżywanie Bożej prawdy jest zadane Kościołowi, który przez posługę słowa oraz sprawowanie sakramentów doprowadza do zjednoczenia z Bogiem. Ojciec jest Zasadą Przenajświętszej Trójcy. Wszystko z Niego wychodzi, On od zawsze działa, Siebie kontemplując w swoim Boskim Bycie, zrodził swoje Słowo, dał początek Miłości... Ogień miłości płonie w nas, a nie jest to nic innego jak Duch Święty, ta sama Miłość, która w Trójcy Świętej łączy Ojca i Jego Słowo. Antyfona dzisiejszej uroczystości brzmi: "Niech będzie błogosławiony Bóg Ojciec i Jedyny Syn Boży oraz Duch Święty, bo okazał nam swoje miłosierdzie". Także wołanie św. Augustyna uczyńmy swoim: "Panie, Boże mój, jedyna nadziejo moja, wysłuchaj mnie, abym nie uległ zmęczeniu i nie zaniechał poszukiwania Ciebie. Amen".

bp Edward Białogłowski

Najświętsza Trójco, niech Ci będzie chwała.