Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZESŁANIA DUCHA ŚWIĘTEGO Rok C (czerwony) Nr 28 (30 maja 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WEŹMIJCIE DUCHA ŚWIĘTEGO!

Zmartwychwstały Jezus przychodzi do Uczniów z najważniejszym darem swojej Paschy - darem Ducha Świętego. Duch Święty to nie tylko jakiś "dodatek" zwieńczający dzieło naszego Zbawiciela. To właśnie w Duchu Świętym dokonało się to zbawcze dzieło - od Betlejem do Kalwarii. Także dzisiaj dzięki działaniu Ducha Jezusa owoce tego dzieła mogą stać się naszym udziałem. Możemy zatem powiedzieć, że stworzenie nie posiada żadnego zbawczego daru, który by nie pochodził od Bożego Ducha. To właśnie On czyni nas "synami w Synu". To dzięki Niemu możemy wyznawać, że naszym Panem jest Jezus. To w Nim z wielości członków tworzymy jedno Ciało Chrystusowego Kościoła. Liturgiczne świętowanie jerozolimskiej Pięćdziesiątnicy pozwala z nową mocą doświadczać prawdy, że - jak uczy Jan Paweł II - Kościół jest zawsze obecny w Wieczerniku i nosi go w sercu, że ciągle otrzymuje od swego Pana Pocieszyciela, który jest Stróżem i Ożywicielem eschatologicznej nadziei w sercu Kościoła. To cały Kościół, a w nim każdy z nas, słyszy dziś na nowo Jezusowe "Weźmijcie Ducha Świętego". Otwieramy zatem nasze umysły i serca i przyjmujemy Jezusowy Dar - by nas odnawiał, przemieniał, uświęcał, zbawiał, byśmy mogli wstępować w ślady naszego Zbawiciela.

ks. Teofil Siudy

Strzeż mnie, Duchu Święty, abym nigdy nie utracił tego, co jest święte. (św. Augustyn)