Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

VI NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 26 (16 maja 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

JEZUS PRZYCHODZI, BY OBDARZYĆ NAS POKOJEM

Bywają ludzie, którzy zamiast przyjąć zapewnienie Jezusa dotyczące Jego powtórnego przyjścia, niepotrzebnie zajmują się przewidywaniem przyszłości i straszą innych katastroficznymi wizjami końca świata. Są również tacy, którzy zamiast uwierzyć słowom Pana zawartym w Ewangelii i ich przestrzegać, usiłują je poprawiać i ulepszać. Nie rozumieją, że Jezus przekazał nam wszystko, co jest konieczne do zbawienia. Od początku chrześcijaństwa byli i nadal są ludzie, którzy sieją niepokój i wprowadzają podziały, podczas gdy głównym zadaniem chrześcijanina jest nieustannie dojrzewać w miłości. Zadanie to nie przekracza naszych możliwości. Każdy, kto stara się na co dzień przestrzegać Bożych przykazań, już kocha i w ten sposób podoba się Bogu. Jeszcze bardziej kochają ci, którzy z uwagą wsłuchują się w głos Ducha Świętego i wiernie wypełniają wolę Boga. Jednym z największych przejawów miłości jest to, gdy ktoś wprowadza wśród ludzi Boży pokój. Bóg zlecił nam odpowiedzialność za budowanie naszej codzienności. Gdy z wielką prostotą oprzemy się na Bogu, to nie zwycięży nas lęk przed jutrem. Zakorzenieni w Bogu, który jest Miłością, jesteśmy w stanie budować rzeczywistość bardziej ludzką i świętą.

ks. Wojciech Turek - paulista

Odchodzę do Ojca i przyjdę znów do was. (por. J 14, 28)