Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 25 (9 maja 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NOWE PRZYKAZANIE MIŁOŚCI

Obejmuje nas, dziś żyjących, czas Kościoła. Znaczy to, że nie spotykamy się z Jezusem w sposób widzialny, ale w duchowej, sakramentalnej rzeczywistości. Jest to możliwe również i dlatego, że podjęliśmy wysiłek istnienia w promieniowaniu, które płynie z przykazania miłości, zwanego przez Jezusa nowym przykazaniem. Dlaczego jest to przykazanie "nowe"?. Miłość przecież została zakorzeniona w ludzkim życiu w sposób naturalny. Każdy człowiek, bez względu na swe zapatrywania religijne, może kochać i być kochanym. Jest to jednakże miłość, której brak absolutnie bezinteresownej perspektywy. Albowiem trudno wyobrazić sobie ziemską sytuację, w której międzyosobowa bliskość byłaby pozbawiona "egoistycznego spojrzenia". Tutaj właśnie odkrywamy osobistą niezdolność do czystej miłości. Dlatego koniecznością staje się nowe przykazanie miłości, którego wzorem pozostaje Jezus i Jego cierpiąca, zbawcza miłość. On daje przykład miłości ewangelicznej. Ale jak kochać tak, jak Bóg? Cóż, sami musimy podjąć ryzyko wyboru dobra i naśladowania Jezusa. Wczytujmy się w słowo Boże, w wydarzenia Tradycji, życie świętych, naukę Kościoła… w głos sumienia. Innej drogi po prostu nie ma. Wówczas nasza miłość zyska niesamolubny, Boży blask.

ks. Jan Sochoń

Abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem. (J 13, 34)