Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

UROCZYSTOŚĆ WNIEBOWZIĘCIA NMP Rok C (biały) Nr 40 (15 sierpnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

'NIEWIASTA OBLECZONA W SŁOŃCE...'

Wniebowzięcie jest tajemnicą Matki Najświętszej, a także dzieci Kościoła. Niewiasta obleczona w słońce, z księżycem pod Jej stopami i z koroną z gwiazd dwunastu jest znakiem zarówno Maryi, jak i Kościoła. Walka Niewiasty ze smokiem jest znakiem zwycięstwa nad szatanem, grzechem i śmiercią zarówno Matki Syna Bożego, jak i wszystkich tych, którzy przynależą do Chrystusa. Zwycięstwo nad śmiercią, które objawiło się w życiu i odejściu z tego świata Maryi, było szczególnego rodzaju. Maryja z ciałem i duszą została wzięta do nieba, dzięki zbawczej mocy męki i zmartwychwstania Chrystusa - głosi dogmat o Wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny. (...) Maryja jako pierwsza z ludzi doszła w pielgrzymce wiary do celu. Obecnie, tak jak Chrystus, króluje Ona w niebie obleczona w słońce łaski i wstawia się za nami do Boga. Wołamy więc dziś do Niej ze szczególną miłością i mocą: Pociągnij nas do siebie, Bogurodzico Dziewico, Wniebowzięta Pani! Kochamy Cię, Maryjo, i Twoim sercem chcemy kochać Boga. Podążamy więc do twoich sanktuariów i niesiemy Ci naręcza kwiatów, pierwociny owoców i ziół. Bądź naszą Orędowniczką u Boga i Lekarką w naszych chorobach cielesnych i duchowych!

abp Stansiław Nowak

Maryjo, w chwale, gdzie królujesz słońcem obleczona i gwiazdami uwieńczona, jesteś - po Jezusie - radością i weselem wszystkich aniołów i świętych.