Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 13 (25 marca 2001)

Wprowadzenie do liturgii

ZAPATRZENI W SERCE OJCA

Okres Wielkiego Postu jest czasem szczególnego przestawania z Bogiem w głębi własnego serca, które jest miejscem rozumnej i wolnej odpowiedzi człowieka na ojcowską miłość Boga. Przypowieść o synu marnotrawnym ukazuje wzajemne relacje Boga i człowieka. W dziejach świata ciągle powtarza się odchodzenie od Ojca: ludzi szukających wolności bez Boga i wbrew Bogu (ateistów) i nas - grzeszników potrzebujących nawrócenia. 'Bóg, który jest Wiecznym Tchnieniem>> serca człowieczego, nie pozostał w nieprzystępnym zamknięciu milczenia, lecz przemówił do ludzi przez Syna (...), który stając się Człowiekiem, ma ludzkie serce i ludzką twarz (...) Stwórca wszedł z niezwykłą delikatnością na szlaki, jakimi idzie Jego stworzenie, wprowadzając je stopniowo w poznanie tajemnicy własnego życia wewnętrznego - rzekłbym - w Tajemnicę własnego Serca (...)' (Jan Paweł II). To Boże zaproszenie w Jezusie Chrystusie skierowane jest do każdego człowieka. Wpatrując się w Serce Ojca - przez pośrednictwo Syna i w świetle Ducha Świętego - prośmy, by 'marnotrawni powstawali natychmiast do drogi, a grzesznicy tęsknili za niebem', które jest naszym 'wspólnym domem'.

ks. Wacław Depo

"Ojcze, zgrzeszyłem przeciw niebu i względem ciebie".
(Łk 15, 18)