Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 23 (2 maja 2004)

Katecheza

Powołani do cywilizacji życia i miłości

Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna 41. Światowy Tydzień Modlitw o Powołania. W kulturze europejskiej dominuje obecnie model człowieka, który nie rozumie samego siebie i swego powołania. Redukuje on przyszłość do wyboru zawodu, zdobywania pieniędzy i szukania doraźnej przyjemności. Chce coraz więcej mieć, ale coraz mniej jest kimś wolnym, wiernym i odpowiedzialnym. Nie dysponuje duchową głębią, która jest konieczna, by odkryć i zrealizować Boże powołanie. I to nie tylko powołanie do kapłaństwa czy życia konsekrowanego, ale także powołanie do małżeństwa i rodziny. "Przeogromny smutek budzi spotkanie ludzi młodych, nawet inteligentnych i uzdolnionych, w których dostrzega się zgaszoną wolę życia, brak wiary w cokolwiek, niechęć do dążenia do wielkich celów, brak nadziei w świat, który może stać się lepszy, także dzięki ich wysiłkom. To właśnie młodzi czują się zbyteczni w grze życia. Bez powołania, lecz także bez przyszłości lub z przyszłością, która nie będzie niczym innym niż fotokopią teraźniejszości" (I Europejski Kongres Powołań, Watykan 1998). Trzeba pomagać młodym, by odkryli, że Bóg ich kocha i że jest najlepszym Pasterzem ich życia. Powołanie to wyraz Bożej fantazji miłości. To Boży zamysł, dostosowany do historii, możliwości, aspiracji i uzdolnień danego chłopca czy dziewczyny. Nikt z nas nie potrafi wyznaczyć sobie równie fascynującego projektu życia, gdyż nikt z nas nie zna siebie, ani nie potrafi pokochać siebie aż do tego stopnia, co Bóg. W poszukiwaniu sensu życia naprawdę warto słuchać Boga bardziej niż ludzi i niż samego siebie: niż własnych przekonań, emocji czy marzeń. Bóg zawsze proponuje nam coś więcej! Również w naszych czasach młodzi są spragnieni wielkich wartości. Często jednak nie potrafią znaleźć drogi, która do tych wartości prowadzi. Tylko Chrystus jest Drogą, Prawdą i Życiem. Zadaniem dorosłych jest przyprowadzanie dzieci i młodzieży do Chrystusa, aby w Nim mogli odnaleźć drogę życia. Szczególna odpowiedzialność spoczywa tu na rodzicach, którzy nie powinni pozostawiać swoich synów i córek samych w obliczu wielkich wyborów wieku dorastania i młodości. Młodzi potrzebują rodziców, którzy są wierni ich własnemu powołaniu do miłości małżeńskiej i rodzicielskiej i którzy pomagają swoim dzieciom w otwieraniu się na głos Boży. Jesteśmy zatroskani o te Kościoły w Europie, które przeżywają poważny kryzys powołań. Jest to najpierw kryzys powołanych, czyli człowieka, rodziny, wartości, więzi, kryzys wychowania. Tydzień Modlitw o Powołania to zaproszenie do podjęcia troski o tworzenie kultury powołaniowej, czyli świadomości, że każde życie jest darem otrzymanym i zadanym. Bóg powołuje, gdyż kocha, a wierna i ofiarna odpowiedź na Jego propozycję nie jest zbędnym wyrzeczeniem, ale drogą do pełnej realizacji. Pomóżmy młodym, by zapatrzyli się w Maryję, która poznała niepokój młodzieńczego serca w obliczu niezwykłej propozycji Boga. Pomóżmy, by młodzi - na wzór Maryi - uczynili dar z siebie i aby zrozumieli, że tylko przez ofiarną służbę Bogu i bliźniemu człowiek realizuje siebie, a jego życie staje się radosnym hymnem na cześć Trójcy Świętej. Włączmy się w naszych rodzinach i parafiach w ufną modlitwę Kościoła w intencji powołań. Uczmy dzieci i młodzież myśleć, kochać i modlić się jak Chrystus. Uczymy ich odczytywać sens własnego życia w naśladowaniu Chrystusa, by mogli budować Bożą cywilizację życia i miłości, bez której nowa Europa nie ma przyszłości.

ks. Marek Dziewiecki

 

Modlitwa do Jezusa - Dobrego Pasterza

Uwielbiamy Cię, Jezu, wiekuisty Pasterzu rodzaju ludzkiego. Ty jesteś obecny w Eucharystii, aby przebywać nieustannie wśród swojej trzody. Ty ją karmisz, strzeżesz, prowadzisz do niebieskiej owczarni. Nie żyjemy samym tylko chlebem, ale Twą nauką prawdy i miłości. Twoje owce słuchają Twego głosu i idą za nim z miłością. Zlituj się nad tymi, którzy zbłądzili i są jak owce bez pasterza w ciemnościach błędu i niewiedzy - pociągnij ich na drogę Twojej prawdy. Pomnóż liczbę misjonarzy, katechetów oraz apostołów. Udziel nam łaski wsłuchiwania się i umiłowania Twego słowa, aby wydało ono owoc w naszych sercach. Mów, Panie, twój sługa Cię słucha. Amen.

bł. Jakub Alberione