Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 23 (2 maja 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

USŁYSZEĆ GŁOS PASTERZA

Jesteśmy ludźmi epoki obrazu i dźwięku. Oglądamy telewizję, czytamy gazety, słuchamy radia. Jednak rzadko zastanawiamy się nad tym, kogo tak naprawdę słuchamy i jak słuchamy. Do naszych uszu dochodzą nieraz dźwięki, słowa, które niszczą nasze wnętrze. W pogoni za kolejną sensacyjną wiadomością dnia, potrafimy zatracić to, co istotne - cel naszego życia. Chrystus daje nam dziś wskazówkę jak nie zabłądzić podczas życiowej wędrówki. W obrazie Dobrego Pasterza wyznacza nam kierunek - drogę, która zaprowadzi nas do pełni szczęścia. Tym kierunkiem jest On sam. Zapewnia nas - swoje owce, że jeśli pójdziemy za Nim, nigdy nie zginiemy i żadne okoliczności naszego życia, nawet te najbardziej dramatyczne nie będą w stanie zerwać naszej relacji z Mistrzem. Jednak nie zawsze chętnie słuchamy słów Jezusa. Wydają się nam one zbyt wymagające, czasem wręcz niemożliwe do wypełnienia. Jezus ma słowa, które nie niszczą, ale budują i dają życie wieczne. On - Dobry Pasterz zna swoje owce i wie, czego im potrzeba. Troszczy się o nie i pragnie ich dobra. Jeśli więc posłuchamy Jego głosu i przyjmiemy do serca Jego słowa bądźmy pewni, że pomimo bólu i cierpienia, jakie zada nam ten świat, On poprowadzi nas pewną drogą do nieba.

ks. Daniel Łuka - paulista

Moje owce idą za Mną, a Ja daję im życie wieczne (por. J 10, 27. 28).