Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKANOCNA Rok C (biały) Nr 21 (18 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

NIE LĘKAJCIE SIĘ! JEZUS ŻYJE!

Liturgia słowa dzisiejszej niedzieli, zwanej niedzielą Bożego Miłosierdzia, wskazuje nam trzy cechy Kościoła. Kościół jest przede wszystkim miejscem wiary w potęgę Zmartwychwstałego, który jest źródłem naszego życia. Nadzieja Chrystusa nie jest z tego świata, gdzie wszystko przemija i jest wystawione na ryzyko zniszczenia. Jest ona niezniszczalna i jest źródłem mocy, dzięki której możemy pokonywać trudności. Kościół jest miejscem wyzwolenia z grzechu i przyjęcia każdego udręczonego człowieka. Dzięki wierze i bezgranicznemu zaufaniu w moc Jezusa, wielu doznało uzdrowienia. Kościół pochyla się nad cierpiącymi, ofiarami niesprawiedliwości, wychodzi na spotkanie każdego, kto jest niekochany, ofiarując mu nadzieję. Ale przede wszystkim Kościół jest miejscem, gdzie człowiek może uzyskać odpuszczenie grzechów, czyli prawdziwą wolność, która prowadzi do miłości Boga i bliźniego. Po trzecie Kościół jest miejscem wzrastania w wierze i miejscem jej umacniania. Szczęśliwi, którzy zawierzyli Bogu miłosiernemu. Błogosławieni, którzy podają rękę upadającym, wychodzą naprzeciw potrzebom braci. Szczęśliwi, którzy stają się przez wiarę przyjaciółmi Boga.

br. Stefan Tuszyński - franciszkanin

Jezu, pomnóż w nas ufność w miłosierdzie Twoje.