Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

PONIEDZIAŁEK W OKTAWIE WIELKANOCY Rok C (biały) Nr 20 (12 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WSZYSCY JESTEŚMY JEGO ŚWIADKAMI

Na początku był pusty grób. Ten historyczny fakt miał kontynuację w niepojętym wydarzeniu ukazania się zmartwychwstałego Chrystusa. Zabity przez ludzi, wskrzeszony przez Boga, Chrystus Pan ukazywał się wielu różnym osobom. Ich świadectwo było jednoznaczne, począwszy od świadectwa niewiast i Piotra, potem Jedenastu, wreszcie jednocześnie pięciuset braci. Jednak było także inne świadectwo. Chciwość przekupnych żołnierzy rzymskich oraz niepojęta wrogość żydowskiej starszyzny i arcykapłanów zrodziły kłamstwo. Kłamstwo, które podjęło walkę z miłością i zrodziło nienawiść. Pierwsi uczniowie Jezusa Chrystusa, a za nimi kolejne pokolenia chrześcijan ofiarą własnego życia dali świadectwo prawdzie o pustym grobie i Zmartwychwstaniu. Świadectwo pierwszych uczniów umacnia naszą wiarę i daje nam potrzebną siłę, abyśmy i my potrafili dawać świadectwo. Jedynie w taki sposób, naszym życiem, możemy nie tylko przekazać następnym pokoleniom, ale przede wszystkim zaświadczyć, że Chrystus Pan prawdziwie powstał z grobu. Nadzieja przyszłego, powszechnego zmartwychwstania wszystkich zmarłych niech rozbrzmiewa dzisiaj głośno w naszych sercach.

ks. Stefan Szymik - misjonarz Świętej Rodziny

Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci. (Dz 2, 24)