Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO - Msza św. w dzień Rok C (biały) Nr 19 (11 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

I MY MAMY POWSTAĆ Z MARTWYCH!

Dlaczego szukacie żyjącego pośród umarłych? Nie ma Go tutaj; zmartwychwstał. Od wieków powtarza się historia, że nie chcemy słuchać tego, co się nam wydaje czczą gadaniną. A to nie są puste słowa, to jest Ewangelia o zmartwychwstaniu Jezusa i naszym. Dla naszego zmartwychwstania nie wystarczy jednak śmierć fizyczna. Musimy świadomie i stale umierać dla grzechu. Do tego jest nam niezbędna wiara, bo tylko ona zachęca do stałego nawracania. Apostoł ujrzał pusty grób i uwierzył, że Chrystus umarł za wszystkich. Nasze zmartwychwstanie jest uwarunkowane wiarą w Ewangelię, czyli dobrą nowinę o życiu wiecznym. I my mamy powstawać z martwych, nie w sensie jednorazowego aktu wiary, ale nieustannie, dzień po dniu dążąc do tego, co w górze. Nie raz jeszcze upadniemy, ale wiara i ufność w Boże miłosierdzie pomogą nam się podnieść, bo Chrystus zasiadający po prawicy Ojca wstawia się za nami. Biegnijmy więc jak Apostoł do grobu, aby umocnić naszą wiarę. A prawdy o Zmartwychwstaniu nie strzeżmy jak własnej tajemnicy, ale nauczmy się nią dzielić z innymi. Nauczmy się żyć wiarą w ciała zmartwychwstanie, w życie wieczne, abyśmy własnym przykładem pokazali drogę przez śmierć grzechów do chwalebnego zmartwychwstania z Chrystusem.

bp Piotr Skucha

Zmartwychwstał już Chrystus, Pan mój i nadzieja. (z dzisiejszej liturgii)