Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIGILIA PASCHALNA W WIELKĄ NOC Rok C (biały) Nr 18 (10 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

O, ZAISTE BŁOGOSŁAWIONA NOC

Wigilia Paschalna jest nocą paschy, czyli przejścia. Liturgia w sposób misteryjny pozwala nam przeżyć przejście Izraelitów przez Morze Czerwone, przejście Chrystusa ze śmierci do życia i przejście nowo ochrzczonego ze stanu grzechu do zbawczego przebywania z Bogiem. Każde z tych przejść mogło dokonać się jedynie za sprawą Boga. Wiedzieli o tym Izraelici, kiedy stali w śmiertelnej trwodze pomiędzy falami morza a nadciągającymi wojskami faraona. Żadna ludzka siła nie mogła im przynieść ocalenia. Także Jezus pogrążony w mroku i cieniu śmierci mógł pokładać nadzieję jedynie w samym Bogu. Z haniebnego uniżenia w śmierci krzyżowej Bóg Go wskrzesił, nad wszystko wywyższył i posadził po swojej prawicy. Człowiek doświadcza wciąż swej bezsilności wobec śmiertelnego zniewolenia grzechem. Wyzwolenie przychodzi od Boga wraz z obmywającą wodą chrztu. Dzięki temu wyzwoleniu człowiek jest w stanie za łaską Boga uwalniać się z niewoli grzechu i wkraczać w nowe życie z Bogiem. Dzisiejsza noc ukazuje Boga jako Zbawcę i Wyzwoliciela, który wyrywa człowieka z grzechu i jego śmiertelnych konsekwencji, by doprowadzić go do wiekuistego szczęścia w swoim królestwie.

ks. Tadeusz Dola

Zmartwychwstał Pan i żyje! Alleluja! (pieśń)