Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

WIELKI PIĄTEK MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 17 (9 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

MIŁOŚĆ OBJAWIONA NA KRZYŻU

Wielki Piątek naznaczony jest krzyżem. Z perspektywy krzyża wczorajsze wydarzenia Ostatniej Wieczerzy nabierają wstrząsającej realności. Wielkoczwartkowe gesty Jezusa rozdzielenia pośród uczniów swego Ciała i swej Krwi stają się w Wielki Piątek dramatyczną rzeczywistością. Krzyż jest tragicznym uwiarygodnieniem Ostatniej Wieczerzy. Dla jednych krzyż Jezusa jest znakiem hańby i zgorszenia, dla innych znakiem niezrozumiałego, niczym niewytłumaczalnego cierpienia i bezsensownej śmierci. Dla nas wierzących jest znakiem mądrości Bożej, przewyższającej mądrość tego świata i znakiem mocy Bożej, która jest mocą miłości. Objawiona na krzyżu moc i mądrość Boża obca jest mocy i mądrości tego świata. Jest to bowiem moc i mądrość miłości, która dla dobra bliźniego gotowa jest na każde poświęcenie; zdolna jest dać drugiemu człowiekowi wszystko; nawet własne życie ofiarować, by ratować życie bliźniego. Taka miłość jest potężniejsza od wszelkich złych mocy. Nie zdoła pokonać jej złość, nienawiść, przemoc, podstęp; ona jest silniejsza nawet od śmierci. Zwycięska miłość Jezusa objawiona na krzyżu pochłonęła śmierć i otwarła człowiekowi drogę do życia.

ks. Tadeusz Dola

W krzyżu cierpienie, w krzyżu zbawienie, w krzyżu miłości nauka.

ks. K. Antoniewicz