Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 15 (4 kwietnia 2004)

Rozważanie

(J 14, 27) Jedne z najważniejszych słów, które Jezus kieruje do mnie zawsze - niezależnie od tego, jak wygląda moje życie - brzmią: Pokój tobie! Zmartwychwstały Mistrz wie, że u podstawy życia musi leżeć pokój, dlatego przede wszystkim dotyka mojego serca łaską pokoju. Kiedy brakuje mi wewnętrznego pokoju, jego miejsce zajmują lęki i niepokoje, które paraliżują mnie i uniemożliwiają normalne funkcjonowanie. Pokój to Boży dar - miłosierdzie Boga wobec ludzkości. Ani ja, ani żaden człowiek nie potrafimy dać pokoju - najwyżej możemy dzielić się pokojem, który otrzymaliśmy od Jezusa. Dlatego w relacjach z innymi powinienem przesunąć na drugi plan mówienie o moich wrażeniach ze spotkania Jezusa, bo "mój niewierny Tomasz" nie uwierzy mi tak, jak nie uwierzył Apostołom. Zamiast wrażeń, lepiej żebym dał innym samego Jezusa. W ten sposób w sercach wszystkich zamieszka Chrystusowy pokój. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam.