Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

NIEDZIELA PALMOWA, CZYLI MĘKI PAŃSKIEJ Rok C (czerwony) Nr 15 (4 kwietnia 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WITAJ, KRÓLU!

Jerozolima wita dziś swego Króla. Ludzie pozdrawiają Jezusa jako Syna Dawida. Widzą w Nim przyszłego władcę, który odnowi oczekiwane od wieków królestwo. W Jezusie nadchodzi jednak królestwo, które nie jest królestwem z tego świata. Jezus przychodzi do świata, ale przynosi królestwo z nieba. Jest to królestwo kierujące się prawami, które są zaskakujące dla tego świata. Król jest w nim bowiem władcą, który służy, a każdy, kto w tym królestwie chce być wielkim, ma stać się sługą wszystkich, a kto chciałby być pierwszym, ma być niewolnikiem wszystkich. Świat nie rozumie i nie chce takiego królestwa, dlatego choć dziś wiwatuje na cześć Jezusa, to wkrótce Go odrzuci, skaże na pohańbienie i śmierć, będzie chciał o Nim zapomnieć. Byli jednak i są w świecie tacy, którzy są przekonani, że ustanowione przez Jezusa królestwo jest ocaleniem dla świata. Dlatego starają się współdziałać z Jezusem w budowaniu królestwa Bożego w świecie. Dzieje się to wszędzie tam, gdzie sprawujący władzę chcą służyć ludziom, gdzie człowiek pragnie być sługą swego bliźniego. Natomiast pragnienie panowania nad drugim człowiekiem, chęć poddania bliźniego swej woli oznacza odrzucenie Jezusa i Jego królestwa.

ks. Tadeusz Dola

Hosanna Synowi Dawidowemu!