Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 39 (12 sierpnia 2001)

Rozważanie

(Łk 12, 32-48) Kiedy przyjdzie Jezus? Przepasane biodra, zapalone pochodnie, czuwanie za dnia i w nocy, ciągła gotowość... Nie domyślamy się chwili, w której Pan nadejdzie. Jeśli przygotowujesz się tylko na koniec świata, na koniec swojego życia, wiedz, że po tysiąckroć przespałeś nadejście Pana. On jest Emmanuelem - "Bogiem z nami", a więc przychodzi nieustannie: za dnia i wśród nocy; przychodzi w radości, pokoju, cierpieniu i bólu; przychodzi w dziecku, starcu, ubogim i chorym; przychodzi w zbiegach okoliczności, przypadkach i zgodnie z planem; przychodzi do domu i sierocińca; przychodzi w godzinach pracy i po fajrancie... Zawsze przychodzi z łaską swej Obecności, swej zbawczej Bliskości. On chce twój czas uczynić "godziną zbawienia".