Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

XIX NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 39 (12 sierpnia 2001)

Wprowadzenie do liturgii

W OCZEKIWANIU NA KRÓLESTWO BOŻE

Dzień Pański
Głoszenie królestwa Bożego należało do ulubionych tematów nauczania Chrystusa Pana. Królestwo Boże jest do naszej dyspozycji, jest w naszych rękach, ale musimy chcieć się otworzyć na jego rzeczywistość i nią żyć. Trzeba, ażeby stało się naszym największym skarbem. 'Bo gdzie jest skarb wasz, tam będzie i serce wasze' - uczy nas Jezus (Łk 12, 34). Oczekiwanie na królestwo Boże nie może czynić nas obojętnymi na sprawy ziemskie. Sobór Watykański II naucza: Oczekiwanie jednak nowej ziemi nie powinno osłabiać, lecz ma raczej pobudzać zapobiegliwość, aby uprawiać tę ziemię, na której wzrasta owo ciało nowej rodziny ludzkiej, mogące dać pewne wyobrażenie nowego świata. Przeto, choć należy starannie odróżniać postęp ziemski od wzrostu królestwa Chrystusowego, to przecież dla królestwa Bożego nie jest obojętne, jak dalece postęp ten może przyczynić się do lepszego urządzenia społeczności ludzkiej ('Gaudium et spes', 39). Oczekując nadejścia królestwa Bożego - jako 'mała trzódka' - bądźmy zawsze gotowi na spotkanie z Panem: teraz - uczestnicząc z wiarą w Eucharystii, a potem - 'twarzą w twarz' w królestwie niebieskim.

ks. Jerzy Chmiel

Bądźcie podobni do ludzi, oczekujących swego pana. Szczęśliwi owi słudzy, których pan zastanie czuwających. (por. Łk 12, 36-37)