Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

IV NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 13 (21 marca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

TAJEMNICA RADOŚCI

Przypowieść o synu marnotrawnym mówi nie tylko o ludzkim dramacie zagubienia i grzechu, ale przede wszystkim akcentuje wymiar przemiany i nawrócenia, które prowadzą do spotkania z miłosiernym Ojcem. Bóg wychodzi naprzeciw naszej nędzy i niedoli, gotów przebaczyć wszelkie, nawet największe grzechy, pod warunkiem, że z pokorą i skruchą będziemy prosić o miłosierdzie. Nie pojął tego starszy brat syna marnotrawnego, który żyjąc wedle zasad sprawiedliwości, zamknął się w swej małoduszności. Pokonanie siebie i wyjście naprzeciw miłosiernego Ojca stanowią odpowiedź na wezwanie św. Pawła z Listu do Koryntian: W imię Chrystusa prosimy: pojednajcie się z Bogiem. Pojednanie z Bogiem nadaje nową jakość życiu człowieka. Tego doświadczyli Izraelici, gdy po dziesięcioleciach wędrówki po pustyni i karmienia się manną mogli wreszcie spożywać plony ziemi Kanaan. Zawierzenie Bogu prowadzi do przeżywania prawdziwej radości, o której mówi psalmista: Spójrzcie na Niego, a rozpromienicie się radością! Do zrozumienia tej tajemnicy wiedzie nas dzisiejsza niedziela, nosząca w tradycji Kościoła nazwę niedzieli radości: Cieszcie się, wy, którzy byliście smutni, weselcie się i nasycajcie u źródła waszej pociechy (z antyfony na wejście).

ks. Andrzej Witko

Ojcze, zgrzeszyłem przeciw Bogu i względem ciebie (Łk 15, 18).