Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

II NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 11 (7 marca 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

WYJDŹMY Z NAMIOTU!

Człowiek tak często zamyka swoje życie w granicach ludzkich korzyści i rozsądku, a Bóg pokazuje mu, że zbawienie jest obietnicą, której on jeszcze nie pojął, rzeczywistością inną od tej, której doświadcza na ziemi. Bóg nakazuje Abrahamowi "wyjść z namiotu". Jezus nie zadawala się Piotrowym: "Dobrze, że tu jesteśmy - postawimy trzy namioty". Bóg pragnie uwolnić człowieka ze schematów ziemskiego myślenia i ukazuje mu perspektywę niemalże niemożliwą: "Twoje potomstwo będzie jak gwiazdy na niebie". "Był taki czas, kiedy ludzie nie przestawali wędrować - pisze Jan Paweł II w Tryptyku Rzymskim. - Otoczeni stadami szli tam, gdzie ich wołał urodzaj." Takie jest przeznaczenie człowieka, który szuka. Kto wierzy i szczerze ufa Bogu, nie może swojej przyszłości zamknąć w ciasnej wizji doczesności, nawet najlepiej pojętej. Wolą Bożą jest pokazać człowiekowi perspektywę znacznie szerszą niż symboliczny biblijny "namiot". Przytoczone dziś sceny z Pisma Świętego uświadamiają nam, jak wiele trzeba będzie znieść dla Jezusa. Dla nas wszystkich droga została wyznaczona. Jej celem jest wypełnienie obietnicy, a kresem sam Bóg. Stąd dzisiejsze przesłanie św. Pawła: "Nasza ojczyzna jest w niebie".

ks. Grzegorz Suchodolski

To jest Syn mój wybrany, Jego słuchajcie! (Łk 9, 35)