Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 10 (29 lutego 2004)

Rozważanie

(J 3, 16) Jezus jest Darem Bożym. Darem dla wszystkich. On nie omija nawet wrogich miast. O, gdybym znał ten Dar... wiedziałbym, że Jezus jest nie tylko największym Darem Ojca, ale że w Nim Bóg jest Dawcą wszystkiego. Prosiłbym wówczas nie tylko o "kubek wody", ale o Niego samego - Źródło wody żywej. Prosiłbym, a dałby mi siebie. On bowiem chce przebywać we mnie. W Chrystusie zaspokaja wspaniale każdą moją potrzebę. Ale tylko prawda otwiera Mu drzwi mego wnętrza i pozwala, bym został wypełniony Jego Duchem. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał.