Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

I NIEDZIELA WIELKIEGO POSTU Rok C (fioletowy) Nr 10 (29 lutego 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

SŁUCHAJMY SŁOWA BOŻEGO!

Wsłuchiwanie się w słowa Abrahama, Mojżesza i Dawida pomaga także słuchać Jezusa na pustyni. To On przywołuje do porządku Kusiciela i przypomina mu, co jest napisane w Imię Boże. Trzykrotna reakcja na podszepty Szatana jest przywołaniem Księgi Powtórzonego Prawa. Nie jest to tylko walka na cytaty. Jezus czyni porządek w ludzkim myśleniu i swoją postawą daje świadectwo wierności Ojcu. Nasze wielkopostne zasłuchanie w Ewangelię i odparcie podszeptów Kłamcy może wzorować się na lekcji Apostoła Pawła. Ten nauczyciel uważnego słuchania zapytuje braci: "Cóż mówi Pismo?" i przywołuje głos Mojżesza z ostatniego etapu wędrówki do Ziemi Obiecanej: „Słowo jest blisko ciebie, na twoich ustach i w sercu twoim”. Słowo umacniające, Słowo przewodzące, Słowo ożywiające. Niech śpiewanie z Dawidem Psalmu 91 doda nam odwagi i umocni w podejmowaniu trudu wędrówki po drogach wielkopostnej pustyni. Bóg obiecuje swoją pomoc "mieszkającym w Jego namiocie". Będzie z nami w każdym zmaganiu. Taką próbą będzie dla wielu czas i cisza potrzebne na medytacje nad Słowem Bożym. Ileż to razy Kusiciel będzie argumentował, że post ciszy to fundamentalizm, zacofanie, głupota... Odpowiedzmy mu z całą stanowczością: "Napisane jest: Słuchaj!"

bp Marian Gołębiewski

Jezus przez czterdzieści dni przebywał na pustyni, gdzie był kuszony przez diabła (por. Łk 4, 1-2).