Wprowadzenie    Liturgia słowa    Katecheza    Rozważanie

V NIEDZIELA ZWYKŁA Rok C (zielony) Nr 7 (8 lutego 2004)

Wprowadzenie do liturgii

Dzień Pański

ZAWIERZMY SŁOWU PANA

Zanim Szymon i jego towarzysze usłyszeli prośbę, aby wypłynąć na głębię, i zanim rozpoznali w Jezusie swojego Pana, On już wcześniej włączył ich we wspólnotę wiary i pozwolił im doświadczyć mocy swojego słowa. Zewnętrzna bliskość Jezusa, słuchanie Jego słów i nawet doświadczanie dokonywanych przez Niego cudów nie sprawiły, że uczniowie w pełni poznali Jezusa jako Zbawiciela i Pana. Dopiero gotowość zawierzenia Jego słowu także wtedy, gdy po ludzku Jego żądanie wydawało się absurdalne, czyni z Piotra apostoła. Daremny, nocny trud Piotra kończy się, kiedy uczeń okazuje Nauczycielowi bezgraniczne posłuszeństwo. Kiedy Piotr "na słowa Jezusa" jest gotowy uczynić coś, co kłóci się z wieloletnim doświadczeniem rybaka, jego słabość i grzech przestają się liczyć i może on stać się apostołem, który ukazuje wszystkim prawdę o Bożej miłości i przebaczeniu. Jezus oczekuje od Piotra jedynie zawierzenia i gotowości wypłynięcia na głębię. Każdy z nas, podobnie jak prorok Izajasz w dzisiejszym pierwszym czytaniu, może powiedzieć o sobie, że jest niegodny, aby spotykać się z Bogiem. On jednak także i nam pragnie oczyścić usta, dlatego razem z Izajaszem możemy z pełną gotowością odpowiadać: "Oto ja, poślij mnie!".

ks. Mariusz Górny - paulista

Wypłyń na głębię i zarzućcie sieci na połów! - powiedział Jezus do Piotra. (Łk 5, 4)